Coronabeleid

Van Rhijn notarissen volgt de richtlijnen van de regering en het RIVM rond het Coronavirus (Covid-19) over de te nemen voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van cliënten en medewerkers in acht te nemen. Toch willen wij uiteraard u ook graag van dienst blijven zijn. Daarom blijft onze dienstverlening, zij het in aangepaste vorm, beschikbaar. Deze aangepaste vorm houdt onder meer het volgende in:

 

1. Besprekingen en ondertekenafspraken

Besprekingen zullen zoveel mogelijk via videobellen plaatsvinden. Het passeren (ondertekenen) van een akte zal - indien de wet dit toelaat - per volmacht gebeuren. U ontvangt dan een volmacht voor het ondertekenen van de akte. Vóórdat de akte op basis van uw volmacht wordt getekend neemt de behandelaar van het dossier contact met u op om de inhoud van het document met u door te nemen. Net zoals u van ons gewend bent als u zelf de akte komt tekenen, krijgt u op dat moment uiteraard ook de gelegenheid om uw vragen te stellen.

 

Voor afspraken bij cliënten thuis sluit Van Rhijn notarissen zoveel mogelijk aan bij de overheidsmaatregelen hieromtrent. 

 

Sinds 24 april 2020 is een noodwet van kracht geworden, die het - onder strikte voorwaarden - mogelijk maakt dat akten via videobellen gepasseerd kunnen worden. Dit geldt voor akten waar men in persoon bij de notaris moet tekenen, zoals voor het afsluiten van een testament of een hypotheek. Dit kan alleen als er echt geen andere mogelijkheid bestaat. Indien u voor een dergelijke akte niet naar kantoor kan komen, neemt u dan contact op met de behandelaar van uw dossier.

 

2. Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, verwachten we van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de RIVM houden. Wij verzoeken u om bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u deze richtlijnen te blijven volgen. Dit betekent het volgende:

 • Kom niet te vroeg naar ons kantoor.
 • U betreedt ons kantoor via de voordeur en u zult - indien lichamelijk mogelijk - het kantoor verlaten via de achterdeur.
 • Wij geven geen handen.
 • Wij schenken geen koffie of thee.
 • Wij verzoeken u uw jas niet op te hangen aan de kapstok en dus mee naar binnen te nemen.
 • Wij verzoeken u niemand mee te nemen die niet de akte moet ondertekenen, dus geen kinderen, ouders en/of andere belangstellenden. 
 • Per afspraak mogen maximaal twee bezoekers in één kamer aanwezig zijn.

 • In de spreekkamers staan schermen tussen u en de medewerker.

 • Na uw bezoek zal de spreekkamer worden gedesinfecteerd.

 • Uiteraard geldt ook bij ons dat iedereen, zowel u als wij, binnen kantoor gepaste afstand van elkaar houdt.
 • Contant geld nemen wij niet meer aan. Wel kan bij ons worden gepind.

Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar ons kantoor, maar wij proberen zoals u hier kunt lezen risico’s tot een minimum te beperken. Bovenstaande richtlijnen zorgen voor een andere manier van contact dan dat u van ons gewend bent, maar we hopen echter op uw begrip in deze zeer uitzonderlijke situatie.

 

3. Inloopspreekuur

Zoals u wellicht bekend hebben wij normaliter op maandag van 9.00 tot 10.00 uur een gratis inloopspreekuur. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor korte algemene vragen. Dit inloopspreekuur komt voorlopig te vervallen. Op ditzelfde tijdstip bieden we u nu de mogelijkheid aan om telefonisch (kosteloos) uw vraag aan ons voor te leggen. Wel vragen wij u zich hiervoor aan te melden. U kunt dit tot uiterlijk vrijdagmiddag telefonisch doen, waarna u op de maandag daarna door onze medewerker tussen 9.00 en 10.00 uur zal worden gebeld. Houdt u er wel rekening mee dat de insteek van dit gesprek dezelfde is als bij het inloopspreekuur. Dit houdt derhalve in dat het slechts om algemene korte vragen kan gaan en dat wij in dat korte gesprek niet in kunnen gaan op hele specifieke vragen.

 

4. Medewerkers

Alle medewerkers van Van Rhijn notarissen houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM.  Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen of twijfelen aan hun fysieke gezondheidssituatie op enig moment. Ook wij houden binnen kantoor gepaste afstand en wassen extra vaak en grondig onze handen.

 

5. Tot slot

Wij houden onze website zoveel mogelijk actueel en daarom vragen wij u onze website regelmatig te raadplegen. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen dan kunt u uiteraard altijd contact met ons kantoor opnemen. Dit kan zowel per email als telefonisch.


 

Meer weten?

Bel 030 69 20 866

 

Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.

 

We helpen je graag verder!

 

 

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld

Vraag een offerte aan