Van Rhijn notarissen past de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), toe op de volgende zaken:

 • Zaken in de onroerend goed praktijk;
 • Zaken in de ondernemingsrechtpraktijk;
 • Beheren van effecten, munten, biljetten of andere waarden in het kader van een nalatenschap;
 • Beheren van gelden of andere waarden als bewindvoerder;
 • Verzorgen van belastingaangiften

De WWFT wordt niet toegepast in familierechtzaken (bijvoorbeeld het opstellen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst) 

Op grond van de WWFT is Van Rhijn notarissen verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek: er moet onderzoek gedaan worden naar de cliënt en de achtergrond en het doel van een beoogde transactie of zakelijke relatie. Daarmee wordt beoogd transacties tijdig als ongebruikelijk te herkennen en te voorkomen dat de dienstverlening van kantoor wordt misbruikt voor witwassen en financiering van terrorisme. Welke regelgeving voor het notariaat dit is kunt u hier nalezen.

Dat de WWFT van toepassing is op onze werkzaamheden betekent voor u dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden.

PEP

Naast de verplichte identificatieplicht moeten wij vaststellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent.


Wie is een publiek prominent persoon (PEP)?

Dit is een persoon die een van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed in Nederland of in het buitenland:

 1. -Staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
 2. -Parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. -Lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
 4. -Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
 5. -Lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
 6. -Ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
 7. -Lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
 8. -(plaatsvervangend) Bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Denk bij internationale organisatie aan: de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.


Familielid van PEP

De volgende familieleden van een publiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:

 1. -De echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP;
 2. -Kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
 3. -Vader of moeder van de PEP.

Nauwe zakelijke band met van PEP

Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een publiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

Waarom nodig? 

Publiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een publiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).


UBO

Is een cliënt een rechtspersoon dan dient de achterliggende belanghebbende/natuurlijk persoon die kort gezegd uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over cliënt-rechtspersoon te worden vastgesteld (de UBO)


Wat is een UBO?

De afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

 • Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
 • Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
 • Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Een rechtspersoon kan meer dan één Uiteindelijk Belanghebbende hebben.


Wat wordt hier onder belang verstaan:

 • Kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
 • Stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
 • Feitelijke zeggenschap;
 • Bij een stichting of trust: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een direct belang:

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.


Wat is een indirect belang:

Een natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon belang heeft in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.


Is er geen Uiteindelijk Belanghebbende?

Benoem dan een Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende. Dit is een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend persoon van de cliënt. Bijvoorbeeld een statutair bestuurder.


Waarom nodig?

Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon zijn wij verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Meer weten?

Bel 030 69 20 866

 

Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.

 

We helpen je graag verder!

 

 

Onze specialisten bij Over ons

mr. Marjolein Elings-van Hooidonk

Notaris

Specialisatie: familierecht en ondernemingsrecht

Meer over Marjolein

Marjolein studeerde in 1986 af in Nijmegen en is sinds 1990 verbonden aan ons kantoor. Sinds 1997 is ze notaris, voornamelijk werkzaam in het familierecht en ondernemingsrecht. Marjolein is onder andere gespecialiseerd in estate planning, de afwikkeling van nalatenschappen en bemiddeling bij scheidingen.

 

Wat kun je van Marjolein verwachten?

Marjolein wordt oprecht blij als ze mensen mag helpen tijdens de grote momenten in het leven. Feestelijke momenten bij het kopen van een huis of een huwelijk. Verdrietige momenten bij een scheiding of een sterfgeval. Het persoonlijk contact en het vertrouwen dat mensen in haar stellen geeft iedere dag enorme voldoening. 

Haar visie om een menselijk en modern kantoor te maken met respect voor de klassieke kwaliteiten van het vak, kon ze goed vertalen in het nieuwe pand in Zeist, waar Van Rhijn Notarissen nu een paar jaar gevestigd is. Het is een laagdrempelige, veilige en sfeervolle omgeving geworden waar klanten en medewerkers zich prettig en vertrouwd voelen. Er worden immers de meeste intieme zaken van het leven besproken. 

"Ik vertaal de wensen van de cliënt en giet ze in een juridisch jasje.”


030 693 86 19
elings@vanrhijnnotarissen.nl

 

Marjolein is lid van de VMSN (Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat, www.vmn-notaris.nl) en de VOC (Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten).

 • VMN logo v2

Antoinette van Drenth-Blom

Notarisklerk

Specialisatie: ondernemingsrecht

Meer over Antoinette

Antoinette werkt sinds 1994 in het notariaat. In 2000 behaalde ze haar vakdiploma als notarisklerk. Binnen ons kantoor richt ze zich met name op het ondernemingsrecht. Ze houdt zich onder andere bezig met B.V.-statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, fusie- en splitsingstrajecten, aandelenoverdrachten en optieovereenkomsten.

 

Wat kun je van Antoinette verwachten?

Persoonlijke aandacht en een praktische en snelle oplossing voor jouw specifieke vraag of probleem.

 

"Je kunt een klant alleen goed adviseren als je de mens achter het dossier leert kennen. Die persoonlijke betrokkenheid geeft mijn werk een extra dimensie."

 

030 693 86 19
vandrenth@vanrhijnnotarissen.nl

mr. Amber Soetoredjo

kandidaat-notaris

Specialisatie: familierecht

Meer over Amber

Amber is in 2015 afgestudeerd in het Notarieel recht. Sinds 2016 is ze als kandidaat-notaris werkzaam in het personen-, familie- en erfrecht. In haar dagelijkse werkzaamheden voert ze besprekingen met cliënten in het personen-, familie- en erfrecht en werkt ze deze uit tot notariële akten.

 

Wat kun je van Amber verwachten?

Een juridisch correcte en inhoudelijk goede akte die in begrijpelijke taal en heel persoonlijk aan je wordt uitgelegd.

 

"Als kandidaat-notaris sta ik graag cliënten bij om belangrijke gebeurtenissen in het leven juridisch vast te leggen. Mijn drijfveer hierbij is persoonlijk contact. In mijn gesprekken met cliënten heb ik daarom bijzondere aandacht voor de persoonlijke wensen, voorkeuren en behoeften"

 

030 693 86 30
Soetoredjo@vanrhijnnotarissen.nl

mr. Therese Adriaanse

Kandidaat-notaris

Specialisatie: onroerend goed

Meer over Therese

Therese startte op ons kantoor tijdens haar studie Notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Ze verrichte werkzaamheden voor diverse van onze afdelingen, totdat ze in 2015 afstudeerde. Sinds 2016 houdt ze zich voornamelijk bezig met de overdracht van woningen en appartementen.

 

Wat kun je van Therese verwachten?

Een soepele eigendomsoverdracht, waardoor de aankoop van je nieuwe woning echt een feestelijk moment wordt.

 

"Het kopen van een woning is voor veel cliënten een stressvolle periode. Want er moet opeens van alles worden geregeld. Ik draag graag mijn steentje bij om de scherpe randjes van die stress te halen."

 

030 693 86 21
adriaanse@vanrhijnnotarissen.nl

Mary Bours-van Daatselaar

Notarisklerk

Specialisatie: nalatenschappen

Meer over Mary

Mary is sinds 1999 verbonden aan ons kantoor. Ze werkt op de afdeling familierecht als deskundige nalatenschappen en is ook verantwoordelijk voor de privé-administraties van een aantal van onze klanten. In 2013 behaalde ze haar Akte van Bekwaamheid als notarisklerk.

 

Wat kun je van Mary verwachten?

Dat de nalatenschap van je dierbare tot in de puntjes wordt geregeld. En dat je goed wordt geadviseerd en begeleid in deze verdrietige periode.

 

"Het persoonlijke contact en het meedenken met onze cliënten geven me veel positieve energie. Het doet me goed als cliënten zeggen dat ze door mijn uitleg een stukje rustiger zijn geworden.”

 

030 693 86 25
bours@vanrhijnnotarissen.nl

Emmy Greeve

Notarisklerk

specialisatie: familierecht en nalatenschappen

Meer over Emmy

Emmy Greeve Notarisklerk specialisatie: familierecht en nalatenschappen

Emmy is sinds 1993 werkzaam in het notariaat in het personen-, familie- en erfrecht. In 1999 behaalde ze haar Akte van Bekwaamheid als notarisklerk en is als executeur gecertificeerd lid van de NOVEX.  Ze bespreekt met cliënten hun wensen op het gebied van het familie- en erfrecht en stelt aan de hand van deze besprekingen de akte op en wikkelt nalatenschappen af.

 

Wat kun je van Emmy verwachten?

Een akte die binnen de juridische kaders op uw persoonlijke wensen en omstandigheden is afgestemd.

 

"Het is altijd van belang dat beslissingen worden genomen op basis van goede en volledige informatie. Ik begeleid en informeer mensen graag bij de familierechtelijke zaken die zij willen regelen. Tijdens het persoonlijke contact bespreken we uitgebreid de wensen, de persoonlijke omstandigheden en de juridische mogelijkheden. Dat is van groot belang om uiteindelijk samen met de mensen tot een voor hen passend en goed resultaat te komen. "

 

030 693 86 17
Greeve@vanrhijnnotarissen.nl

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld

Vraag een offerte aan