Een bedrijfspand kopen

Bij de aankoop van een bedrijfspand is het niet verplicht om een schriftelijke koopovereenkomst op te stellen. Maar we raden het wél aan. In een koopovereenkomst staan de voorwaarden waaronder een verkoper een object verkoopt. En juist bij bedrijfspanden zijn deze voorwaarden van belang.


Huur

In Nederland geldt: koop breekt geen huur. Als het bedrijfspand verhuurd is, is het voor de koper dus van belang om te weten met wie hij te maken heeft. Komt deze huurder zijn afspraken na? Is er een waarborgsom gestort of bankgarantie gesteld? En hoe gebruikt de huurder het pand?


Fysieke status

Ook de status van het bedrijfspand is interessant. Zo zal een koper van een garagebedrijf bijvoorbeeld graag willen weten of de ondergrond vervuild is en of er een verplichting bestaat om te saneren. En bij een ouder pand is het goed om te weten of er asbest aanwezig is.


Fiscale status

Bij een woning moet de koper 2% overdrachtsbelasting betalen, bij een bedrijfspand 6%. Als het gaat om een gecombineerd woon/winkelpand, moeten de koper en de verkoper dus een deling maken in de koopprijs, omdat er verschillende tarieven gelden voor het woongedeelte en de winkelruimte.


Btw

Als het gebouw minder dan 2 jaar geleden in gebruik is genomen, kan er sprake zijn van een levering die is belast met btw. Maar als er meer dan 2 jaar en minder dan 10 jaar is verstreken na nieuwbouw of een grote verbouwing, is er geen btw meer verschuldigd.

Naast bovenstaande voorbeelden zijn er nog meer situaties waarin het opstellen van een schriftelijke koopovereenkomst van belang kan zijn. Denk aan de vraag of de koper een waarborgsom moet storten en of er wellicht voor verkoper of koper nog ontbindende voorwaarden moeten worden opgenomen. Kortom, genoeg redenen om een koopovereenkomst op te stellen. Hierbij zijn we je uiteraard graag van dienst.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866

 

Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.

 

We helpen je graag verder!

 

 

Vragen over bedrijfspand kopen

Moet er een schriftelijke koopovereenkomst komen of kan er ook een akte van levering worden opgesteld op basis van mondelinge afspraken?

Een schriftelijke koopovereenkomst is wettelijk verplicht bij de aankoop van een woning door iemand die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wettelijk gezien is de koopovereenkomst bij zakelijke partijen en/of een bedrijfspand dus niet nodig. Wel is het vaak aan te raden om dit te doen, zodat eventuele aandachtspunten al voor de dag van levering worden ontdekt en besproken.

Kan ik een volmacht afgeven, zodat ik niet bij het ondertekenen van de akte aanwezig hoef te zijn?

Ja, het is inderdaad mogelijk om een akte te laten ondertekenen door een gemachtigde persoon. Dit kan ook ons kantoor zijn. Bij een akte van levering volstaat een onderhandse volmacht, die door ons kantoor zal worden opgesteld.

Vaak wordt wel gevraagd om je handtekening te plaatsen in het bijzijn van een notaris (legalisatie van uw handtekening). Dit kan elke willekeurige notaris zijn, dus ook die om de hoek.

Onze specialisten bij Ondernemen

mr. Marjolein Elings-van Hooidonk

Notaris

Specialisatie: familierecht en ondernemingsrecht

Meer over Marjolein

Marjolein studeerde in 1986 af in Nijmegen en is sinds 1990 verbonden aan ons kantoor. Sinds 1997 is ze notaris, voornamelijk werkzaam in het familierecht en ondernemingsrecht. Marjolein is onder andere gespecialiseerd in estate planning, de afwikkeling van nalatenschappen en bemiddeling bij scheidingen.

 

Wat kun je van Marjolein verwachten?

Marjolein wordt oprecht blij als ze mensen mag helpen tijdens de grote momenten in het leven. Feestelijke momenten bij het kopen van een huis of een huwelijk. Verdrietige momenten bij een scheiding of een sterfgeval. Het persoonlijk contact en het vertrouwen dat mensen in haar stellen geeft iedere dag enorme voldoening. 

Haar visie om een menselijk en modern kantoor te maken met respect voor de klassieke kwaliteiten van het vak, kon ze goed vertalen in het nieuwe pand in Zeist, waar Van Rhijn Notarissen nu een paar jaar gevestigd is. Het is een laagdrempelige, veilige en sfeervolle omgeving geworden waar klanten en medewerkers zich prettig en vertrouwd voelen. Er worden immers de meeste intieme zaken van het leven besproken. 

"Ik vertaal de wensen van de cliënt en giet ze in een juridisch jasje.”


030 693 86 19
elings@vanrhijnnotarissen.nl

 

Marjolein is lid van de VMSN (Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat, www.vmn-notaris.nl) en de VOC (Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten).

  • VMN logo v2

Antoinette van Drenth-Blom

Notarisklerk

Specialisatie: ondernemingsrecht

Meer over Antoinette

Antoinette werkt sinds 1994 in het notariaat. In 2000 behaalde ze haar vakdiploma als notarisklerk. Binnen ons kantoor richt ze zich met name op het ondernemingsrecht. Ze houdt zich onder andere bezig met B.V.-statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, fusie- en splitsingstrajecten, aandelenoverdrachten en optieovereenkomsten.

 

Wat kun je van Antoinette verwachten?

Persoonlijke aandacht en een praktische en snelle oplossing voor jouw specifieke vraag of probleem.

 

"Je kunt een klant alleen goed adviseren als je de mens achter het dossier leert kennen. Die persoonlijke betrokkenheid geeft mijn werk een extra dimensie."

 

030 693 86 19
vandrenth@vanrhijnnotarissen.nl

wat we je verder kunnen vertellen

Drie tips bij het kiezen van de juiste rechtsvorm bij samenwerking

Jouw bedrijf werkt samen met meerdere ondernemers. De samenwerking met één van de partners loopt zo goed, dat het jullie bedrijven kansen biedt als jullie de krachten bundelen. Samen onderzoeken jullie welke rechtsvorm jullie willen aangaan om de samenwerking vorm te geven. De beste keuze voor een maatschap, een V.O.F., een BV of Coöperatie is per situatie verschillend. Wij geven je drie tips voor het maken van de juiste keuze.

Lees meer

Welke rechtsvorm past bij mij?

Of je nu al jaren een eigen bedrijf hebt of juist pas bent gestart, het is voor iedere ondernemer slim om af en toe eens na te denken of de rechtsvorm van je bedrijf (nog) wel goed past. Misschien is je situatie recent gewijzigd of zijn de wettelijke regels aangepast. Bekijk dan eens kritisch of een andere rechtsvorm niet beter bij je past. De keuze voor een BV, VOF of maatschap blijft lastig. Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. De één is fiscaal aantrekkelijker, de andere past wellicht beter bij het risico dat je wilt lopen.

Lees meer

Koper: kijk uit voor de negatieve rente!

Door de huidige lage rentetarieven ontvangen spaarders bijna geen rente meer over hun spaartegoed. Dit komt omdat de banken zelf geld moeten betalen over hun spaartegoed bij de Europese Centrale Bank. Die negatieve rente rekenen sommige banken inmiddels door aan hun klanten.

Lees meer