Voogdij

Het aanwijzen van een voogd is één van de meest genoemde redenen van ouders om een testament op te stellen.

Sinds 1 april 2014 kunnen ouders ook zonder testament een voogd aanwijzen. Dit kan kosteloos door registratie in het gezagsregister bij de rechtbank. De aanwijzing kan digitaal of schriftelijk. Met de benoeming van een voogd kunnen ouders bepalen wie als voogd het gezag over de kinderen zal uitoefenen als beide ouders zijn overleden en de kinderen nog geen 18 jaar zijn.

Heb je daarmee alles goed geregeld? Soms wel, maar vaak ook niet.

  • Als jullie ongetrouwd samenwonen, erven jullie niet van elkaar. Als je partner overlijdt, wordt jullie kind dus eigenaar van jullie huis én erft de hypotheek.
  • Als je overlijdt, kan je kind op z'n 18e vrij beschikken over zijn erfdeel. Wat zou jij op die leeftijd doen met veel geld en geen toezicht?

 

"Mijn nieuwe partner en ik wonen nu alweer 3 jaar samen. Het werd dus hoog tijd om eens naar onze testamenten te kijken. Zeker omdat we allebei kinderen hebben."

 

De kans dat je op jonge leeftijd komt te overlijden is gelukkig niet zo groot. Maar áls het gebeurt zijn zaken vaak niet meer te herstellen. Van Rhijn notarissen informeert je graag, zodat je goed voorbereid de juiste keuzes maakt.

Meer weten?

Bel 030 69 20 866

 

Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur*.

 

We helpen je graag verder!

 

*Met het oog op de maatregelen die door de overheid zijn voorgeschreven i.v.m. het Coronavirus, vervalt ons reguliere inloopspreekuur op de maandagochtend. Daarvoor in de plaats kunt u voorlopig iedere maandag tussen 9.00 – 10.00 uur telefonisch uw vragen stellen aan onze specialisten. 

 

Vragen over Testament

Heb ik per se een testament nodig?

Nee, niet per definitie. Als je niets vastlegt, bepaalt de wet hoe je nalatenschap wordt verdeeld. Lees meer

Wat is een codicil?

In een codicil leg je specifieke wensen vast over je inboedel en sieraden (let op, dus niet over geld).

Een codicil is een handgeschreven document, waarin staat wat je aan wie nalaat, met een datum erop en ondertekend. Een codicil moet altijd handgeschreven zijn. Een geprint document met een handtekening eronder is dus niet geldig.

Is mijn oude testament nog geldig?

Een testament blijft geldig, ook als je persoonlijke situatie drastisch is gewijzigd. Het is dus verstandig om regelmatig te checken of je testament nog overeenstemt met je huidige wensen.

Overweeg je een testament te maken of twijfel je of je bestaande testament nog voldoet? Je bent van harte welkom op ons gratis inloopspreekuur, iedere maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.

Mijn partner en ik hebben kinderen. Als mijn partner overlijdt, mag ik dan toch alles opmaken?

Ja, volgens de wet wordt de langstlevende partner eigenaar van alle bezittingen. Kinderen hebben recht op hun erfdeel, maar kunnen dat pas vorderen nadat de langstlevende ouder is overleden.

In sommige situaties moet de langstlevende echter wel oppassen. Bijvoorbeeld als je als langstlevende gaat samenwonen met een nieuwe partner in je eigen koophuis. Als je dan komt te overlijden, kunnen je kinderen hun deel opeisen. En als er op dat moment onvoldoende geld is (omdat je vermogen vastzit in de stenen), dan moet je huis mogelijk worden verkocht.

Het is dus belangrijk om een goed inzicht te hebben in de bedragen waarop je kinderen recht hebben.

Lees ook: Kan ik mijn kind onterven?

Ik ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Erven we dan wel van elkaar?

Ja, op grond van het wettelijke erfrecht erf je van elkaar als je getrouwd bent, ongeacht of er wel of geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt.

In 2003 is de erfwet veranderd. Geldt mijn oude testament nog wel?

Een eenmaal opgesteld testament blijft geldig totdat het herroepen wordt. Een testament gaat boven de wettelijke regeling.

Maar niet alle testamenten zijn hetzelfde. Het kan dus zijn dat de regeling in het testament minder gunstig is dan de wet sinds 2003 regelt. Daarom adviseren we om een opgesteld testament eens in de zoveel jaren goed te laten controleren en eventueel aan te passen.

Onze specialisten bij Testament

mr. Marjolein Elings-van Hooidonk

Notaris

Specialisatie: familierecht en ondernemingsrecht

Meer over Marjolein

Marjolein studeerde in 1986 af in Nijmegen en is sinds 1990 verbonden aan ons kantoor. Sinds 1997 is ze notaris, voornamelijk werkzaam in het familierecht en ondernemingsrecht. Marjolein is onder andere gespecialiseerd in estate planning, de afwikkeling van nalatenschappen en bemiddeling bij scheidingen.

 

Wat kun je van Marjolein verwachten?

Marjolein wordt oprecht blij als ze mensen mag helpen tijdens de grote momenten in het leven. Feestelijke momenten bij het kopen van een huis of een huwelijk. Verdrietige momenten bij een scheiding of een sterfgeval. Het persoonlijk contact en het vertrouwen dat mensen in haar stellen geeft iedere dag enorme voldoening. 

Haar visie om een menselijk en modern kantoor te maken met respect voor de klassieke kwaliteiten van het vak, kon ze goed vertalen in het nieuwe pand in Zeist, waar Van Rhijn Notarissen nu een paar jaar gevestigd is. Het is een laagdrempelige, veilige en sfeervolle omgeving geworden waar klanten en medewerkers zich prettig en vertrouwd voelen. Er worden immers de meeste intieme zaken van het leven besproken. 

"Ik vertaal de wensen van de cliënt en giet ze in een juridisch jasje.”


030 693 86 19
elings@vanrhijnnotarissen.nl

 

Marjolein is lid van de VMSN (Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat, www.vmn-notaris.nl) en de VOC (Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten).

  • VMN logo v2

mr. Amber Soetoredjo

kandidaat-notaris

Specialisatie: familierecht

Meer over Amber

Amber is in 2015 afgestudeerd in het Notarieel recht. Sinds 2016 is ze als kandidaat-notaris werkzaam in het personen-, familie- en erfrecht. In haar dagelijkse werkzaamheden voert ze besprekingen met cliënten in het personen-, familie- en erfrecht en werkt ze deze uit tot notariële akten.

 

Wat kun je van Amber verwachten?

Een juridisch correcte en inhoudelijk goede akte die in begrijpelijke taal en heel persoonlijk aan je wordt uitgelegd.

 

"Als kandidaat-notaris sta ik graag cliënten bij om belangrijke gebeurtenissen in het leven juridisch vast te leggen. Mijn drijfveer hierbij is persoonlijk contact. In mijn gesprekken met cliënten heb ik daarom bijzondere aandacht voor de persoonlijke wensen, voorkeuren en behoeften"

 

030 693 86 30
Soetoredjo@vanrhijnnotarissen.nl

wat we je verder kunnen vertellen

Voorkom hoge kosten erfgenamenonderzoek

Eén van de redenen om een testament op te stellen, is om de hoge kosten van een erfgenamenonderzoek te voorkomen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als je niet bent getrouwd en geen kinderen hebt.

Lees meer

Kan ik mijn kind onterven?

Volgens de wet is het inderdaad mogelijk om je kind te onterven. Maar je kind kan hiertegen wel bezwaar maken en tot 5 jaar na je overlijden een beroep doen op zijn of haar 'legitieme portie'.

Lees meer

Samen aan de slag met de Global Goals

Wij Van Rhijn notarissen vinden het als bedrijf belangrijk om niet alleen goede diensten te leveren, maar ook bij te dragen aan een wereld zonder armoede. Oxfam Novib helpt ons om ons ambassadeurschap en onze maatschappelijke betrokkenheid naar buiten toe uit te dragen.

Lees meer